Varme- og energibesparelser

  • Hvor meget sparer man på energien og varmeregningen?

Varmetabet gennem et vindue angives med en U-værdi. For et standardelement monteret foran et vindue med 1-lags glas er U-værdien 1,16. Ved udskiftning til helt nymodens vinduer med super- lavenergiglas og trærammer, er samme U-værdi 1,35. Til sammenligning har et standardvindue med 1-lag glas en U værdi på 5,0.

Med det rette vindue vil dit varmetab være fire gange mindre end med 1-lag glas, og afhængigt af hvilke type vinduer der udskiftes fra, kan investeringen i nye vinduer være tilbagebetalt i løbet af kun 10 år.

Få kontant tilskud til dine nye vinduer

  • Få en gratis energiberegning.
  • Kontant tilskud efter opgaven er afsluttet.
  • Få fastlagt den årlige teoretiske besparelse på varmeregningen ved udskiftning til nye vinduer.

Beregningen kræver blot et tilbud på nye elementer fra FRBvinduet, som skal danne grundlaget for energiberegningen.