Garanti & Reklamation

Elementgaranti

Der ydes 5 års garanti for fejl og skader ved materialer på fabriksmalede elementer forårsaget ved produktionen. Ved termoglas, håndtag og beslag ydes ligeledes 5 års fabriksgaranti.

Produktgarantien for elementet, der efter vurdering enten repareres eller erstattes med nyt, dækker ene og alene selve produktet og ikke evt. følgeskader, monteringsarbejde, yderligere udgifter etc. forbundet hermed*.

*Hvis elementerne er monteret af vores håndværkere, se da “Monteringsgaranti” nedenfor.

Monteringsgaranti

Vores netværk af håndværkere er tilknyttet Byg Garantiordning. Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er afsluttet.

Byg Garantiordning dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

  • én- eller to-familieboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

I nedenstående link finder du mere information om, hvad Byg Garantiordning dækker og ikke dækker og om, hvordan du anmelder et krav i garantiordningen. http://www.byggaranti.dk/til+forbrugere/efter+byggeriet

Ved reklamationer skal der vedlægges kopi af den tilhørende købsfaktura/ ordrebekræftelse.

Reklamationer som er omfattet af garantien, repareres og/eller gives prisafslag og/eller erstattes med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris, med mindre andet følger af almindelig dansk ret.